Monday, February 15, 2016

แมวขาวมณี
ลักษณะประจำพันธุ์ของแมวขาวมณี

 

ลักษณะสีขน

          ขนสั้นแน่นและอ่อนนุ่ม สีขาวไม่มีสีอื่นปน สีผิวหนังเป็นสีขาวปลอดทั้งตัว

 

ลักษณะของส่วนหัว 

          รูปร่างไม่กลม หรือแหลมเกินไป แต่คล้ายรูปหัวใจ ผน้าผากใหญ่และแบน จมูกสั้น หูตั้งใหญ่

 
 
ลักษณะของนัยน์ตา

          นัยน์ตาสีฟ้า หรือสีเหลืองอำพัน

 

ลักษณะของหาง

          หางยาว ปลายหางแหลมชี้ตรง โคนหางใหญ่และค่อยๆ เล็กเรียวกลมไปจนสุดปลายหาง ขาวยาวเรียวได้สัดส่วนกับลำตัว

 

ลักษณะที่เป็นข้อด้อยของพันธุ์

          ขนมีสีอืนปน นัยน์ตาสองข้างเป็นคนละสี หรือเป็นสีอื่น ตาเอียง จมูกหัก หูไม่ตั้ง หางสั้นมากเกินไป (เมื่อยืดขาหลังให้ขนานกับหาง ความยาวของหางสั้นกว่าขาเกิน 3 นิ้ว) หางขอด หางหงิกงอ หางสะดุด ปลายหางคด ดุเกินไป เลี้ยงลูกไม่ดี

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เครดิตภาพ  http://pet.kapook.com/view70394.html

No comments:

Post a Comment